Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Door lokaal, landelijk en wereldwijd goede doelen te steunen, proberen we elke dag ons steentje bij te dragen.

Verantwoordelijkheid in woord en daad

We nemen onze zorgplicht voor de gemeenschappen waarin we actief zijn uiterst serieus. Zo spreken we onze waardering voor individuele prestaties uit, stimuleren we diversiteit en doen we iets terug voor de maatschappij.

Door lokaal, landelijk en wereldwijd goede doelen te steunen, proberen we elke dag ons steentje bij te dragen. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij verantwoord handelen – niet alleen wat betreft onze impact op milieu en maatschappij, maar ook in het bestuur van onze onderneming – de toekomst van het bedrijf positief tegemoet kunnen zien. Zo creëren we een toekomst waar we trots op kunnen zijn, iedereen individueel en samen als bedrijf.

Oxford Cares

Maatschappelijke impact

In alle lokale gemeenschappen waarin we actief zijn, steunen onze medewerkers goede doelen: van voedselinzameling en fondsenwerving tot gezamenlijk vrijwilligerswerk. Daarnaast zetten we jaarlijks sponsorprogramma's op om binnen het hele bedrijf steun bijeen te brengen voor een bepaald doel. Hierbij kiezen we programma's die aansluiten bij de waarden van onze organisatie en onze medewerkers.

We doen graag iets terug en als dat op een leuke manier kan, des te beter!

In 2020 zamelen we geld in voor de volgende goede doelen:

Red Nose Day American Cancer Society ASPCA MarymountIrish Sepsis FoundationThe National Suicide Research Foundation

Diversiteit en inclusie voor empowerment en innovatie

We hebben oog voor de unieke vaardigheden, ervaringen en talenten van onze medewerkers wereldwijd.

Inclusie en diversiteit betekenen voor ons meer dan alleen het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden. Het gaat erom dat we juist dankzij onze verschillen samen een beter team vormen. Een team dat betere beslissingen neemt, innovatie stimuleert en betere bedrijfsresultaten realiseert. Niet alleen vandaag, maar elke dag streven we ernaar om betekenisvolle verbindingen te leggen, acceptatie te bevorderen en een cultuur te creëren waarin we ons allemaal op onze plek voelen.

Groen, zowel individueel als samen

We stimuleren onze vestigingen om milieubewuster te zijn. We stellen alles in het werk om onze impact op het milieu te beperken. Daarnaast geven we onze medewerkers voorlichting om meer verantwoorde keuzes te maken richting groei en duurzaamheid in de wereld om ons heen.

Klik hier voor meer informatie over ons beleid rond milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Werk samen met een bedrijf dat mens, maatschappij en milieu centraal stelt